S čím vám pomůžeme

Partnerské neshody

Společný život před nás klade mnohá rozhodnutí, kde každý z partnerů může na situaci nahlížet jiným způsobem. Lehce tak dochází…

Jak „žít“ po rozvodu

Rozvodem, či rozchodem rodiče řeší vztahovou situaci, pro kterou nenalezli jiný způsob řešení.  Pokud je ve vztahu dítě, není rozvod…

Pomoc dětem

Děti jsou součástí našich životů a zažívají  s námi vše, co se v rodině děje. Jejich jednou ze základních "potřeb"…

Kontakt s dítětem

Dítě obvykle není příčinou rozvodu / rozchodu rodičů, ale je tímto rozvodem "poznamenáno". Někdy je dítě dokonce tak malé, že…

Vztahy s dětmi

Vztahy s dětmi mohou být významně ovlivňovány tím, jaký je náš vztah s druhým rodičem dítěte. I proto stojí za…

Rozumět a zvládnout

Některé situace pro nás nemají opodstatnění, kterým bychom rozuměli. Právě porozumění a přijetí situace může být klíčem k tomu, abychom…

Chcete se s možnostmi spolupráce seznámit osobně?

Konzultace obvykle probíhají 45 - 75 minut, proto upřednostňujeme telefonické dojednání termínu.