Odborné sociální poradenství je poskytováno zdarma.

Platba, či spolufinancování návazných služeb se odvíjí od projektů, gratů a darů, které se nám na konkrétní aktivity získat.

V některých případech se získané finance vážou na lokalitu – místo bydliště dětí, proto se ceny u některých služeb mohou dle místa bydliště lišit.

Karviná

Třinec

Třinecko

Jablůnkov

Jablůnkovsko

MEDIACE

ASITOVANÝ KONTAKT / PŘEDÁVÁNÍ

TERAPIE