Rozvodem, či rozchodem rodiče řeší vztahovou situaci, pro kterou nenalezli jiný způsob řešení.  Pokud je ve vztahu dítě, není rozvod tečkou za ukončením vztahu. Rodiči jsou oba ,  a je mnoho situací, pro které bude třeba nalézt optimální řešení.

Otázky, které je třeba řešit při ukončení vztahu:

  • jak bude zajištěna péče o dítě po rozvodu
  • jak bude dítě v kontaktu s rodičem a jeho rodinou (prarodiče), pokud není v jeho péči
  • jak bude probíhat výběr školy, zájmových kroužků dítěte a jakým způsobem budou financovány
  • jak si rodiče budou předávat důležité informace o dítěti, jak budou řešeny případné problémy dítěte
  • jak komunikovat s dítětem o rozvodu

V těchto situacích vám nabízíme pomoc prostřednictvím poradenství, mediace, terapie.