Toto je náš tým. Odborníci, ale především lidé :), na které se můžete obrátit

Mgr. Lenka Kalniková

Ředitelka organizace, terapeutka, lektorka

Telefon: 608 615 138
E-mail: lenka.kalnikova@poratec.cz

Ostravská univerzita v Ostravě

Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení (720 h) 

Rodinná terapie zaměřená na vztahovou vazbu (180 h)

Sandplay a symbolická práce

Terapie hrou a filiální terapie

Mgr. Simona Rykalová

Odborná sociální pracovnice, mediátorka, lektorka

Telefon:  605 443 626
E-mail: simona.rykalova@poratec.cz

Ostravská univerzita v Ostravě, obor Sociální práce

Integrativní kouč (203 h)

Práce se skupinou (40 h)

Mediátor, mediační výcvik (72 h)

Bc. Daniela Lorenčíková, DiS.

Odborná sociální pracovnice

Telefon: 734 167 627
E-mail: daniela.lorencikova@poratec.cz

Rašínova vysoká škola Brno, Řízení sociálních služeb

VOŠ sociální v Ostravě, Sociální práce

Mgr. Ing. Lukáš Szlaur

Psycholog, terapeut, lektor

Univerzita Palackého, psychologie

Systemická supervize a koučování

Neurolingvistické programování

Komplexní psychoterapeutický výcvik

Mgr. Stanislav Janoš

Mediátor

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Sociální pedagogika

Slezská univerzita v Opavě, Sociální patologie

Mediační výcvik

 

Mgr. Alena Konečná

Psycholožka, terapeutka

Masarykova univerzita v Brně, Psychologie

Terapie hrou

Krizová intervence

Výcvik ve vztahové vazbě (Peter Pöthe)

Mgr. Natálie Hamplová

Terapeutka

Ostravská univerzita v Ostravě,  Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením

Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik v rodinné terapii Institut Virginie Satirové ČR

Základní krizová intervence

Kurz Certifikovaný manager v sociálních službách

Systemická supervize a koučování pro pomáhající profesionály (dosud)