Poslání

Posláním Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko, Centra podpory rodin je poskytnout podporu a pomoc rodinám tak, aby došlo ke stabilizaci rodiny a vzájemných vztahů jak mezi rodiči a dítětem, tak mezi samotnými rodiči procházejícími náročnou životní situací.

Cíle

  • Rodiče mají náhled na současnou situaci v jejich rodině, orientují se v ní, jsou informováni o možnostech řešení
  • Rodiče mají funkční vztahy s dítětem i po rozvodu/rozchodu, orientují se v ní, jsou informováni o možnostech řešení
  • Rodiče jsou i po takovém zásahu jako je rozvod/rozchod vnímaví k potřebám svých dětí a umí je naplňovat
  • Dítěti je zabezpečeno právo na kontakt s rodičem, který ho nevychovává, přestože jsou mezi rodiči aktuální spory
  • Dítě má možnost více porozumět rozvodové situaci
  • Rodiče, kterým hrozí odebrání dítěte nebo bylo již dítě odebráno, mají dostatečné informace k pochopení rodičovské role
  • Rodiče více vnímají potřeby dětí a ví, jak je naplňovat

Hodnoty

  • Respekt k životnímu příběhu klienta – každý člověk prožívá svůj příběh, který ho buď posiluje nebo oslabuje. Společně s klientem hledáme ty možnosti, jak klienta více posílit
  • Partnerský přístup – ve spolupráci s klientem dokážeme nalézt nejvhodnější řešení situace, proto s klientem co nejvíce spolupracujeme a zapojujeme jej do řešení situace
  • Informovanost – dostatečné informace jsou předpokladem pro správná rozhodnutí, proto dbáme na to, aby klient situaci a možnostem jejího řešení rozuměl