Společný život před nás klade mnohá rozhodnutí, kde každý z partnerů může na situaci nahlížet jiným způsobem. Lehce tak dochází k nedorozuměním a konfliktům. Řešení konfliktů je dovednost, se kterou se „nerodíme“, ale kterou si můžeme osvojit. Pomáhá k tomu, když jsme zdárné řešení konfliktů zažili u svých rodičů.

Úspěch v řešení konfliktní situace z velké míry závisí na tom, v jaké fázi konfliktu klient přichází. Tento obraz lze připodobnit požáru v lese, kdy na začátku dokážeme uhasit strom, jímž požár začal, později můžeme své úsilí směřovat jen na to, aby se oheň z lesa nepřesunul do okolních luk a měst.

V každém případě je i při tomto obrazu dobré mít „oheň“ pod kontrolou.