Děti jsou součástí našich životů a zažívají  s námi vše, co se v rodině děje. Jejich jednou ze základních „potřeb“ je mít dobrý vztah s nejbližšími osobami (rodiči) a v případě nepokojů v rodině rozumět tomu, že ony nejsou touto situací vinny.

Z dětí rostou budoucí rodiče a to, jak své partnerství a rodičovství zvládnou, z velké míry záleží na tom, co zažily ve své rodině. Proto při naší práci věnujeme velkou pozornost i jim.

Rozvod je vždy zátěž, někdy může mít na dítě až „devastační“ vliv.  To se může projevovat:

  • výchovnými problémy dítěte,
  • problémy ve škole,
  • výrazným zhoršením vztahu s oběma, nebo s jedním z rodičů
  • somatizací (zdravotní problémy bez zjištěné příčiny).
 
V některých situacích pomůže krátkodobá spolupráce s dítětem, případně terapeutická práce.

S dětmi staršími 6 let vedeme individuální konzultace, kde je na kontakty připravujeme a následně  je také hodnotíme a hledáme možnosti, jak je příště lépe připravit.

Někdy je třeba práci s dítětem věnovat více času. Pracujeme způsoby, které jsou pro děti citlivé  a přirozené – Terapie hrou, Terapie hrou v písku…

 

Nejnižší věk dítěte, se kterými pracujeme jsou 3 roky.

Co ke spolupráci potřebujeme

Proto, abychom mohli pomoci dítěte potřebujeme podporu jeho rodičů, zajištění pravidelného doprovázení dítěte, akceptaci „tempa dítěte“ rodičem 

Co neděláme

diagnostiku dětí

 

Práci s dětmi ve psycholog, nebo terapeut  s odpovídajícím výcvikem.

Délka terapeutické hodiny je 45 minut,  s ohledem na to, jak dítě dokáže držet pozornost.

Služba se řadí mezi „návazné služby“, je hrazena z projektů a grantů, plateb či spoluúčasti klientů…viz. ceník

Prostory Karviná

Prostory Třinec