Rozchod rodičů se může pro dítě stát velmi zátěžovou situací a bude o to náročnější, pokud rodiče nedokážou oddělit své nevyřešené vztahové problémy od rodičovských rolí. Zůstat spolupracujícími rodiči, přestože partnerský vztah je v krizi nebo je už nenávratně pryč, není jednoduché.

Dokázat respektovat bývalého partnera coby druhého rodiče, ujišťovat své děti o tom, že oba zůstávají milujícími rodiči, nezatahovat je do partnerských sporů, které nejsou vyřešeny a možná ještě dlouho nebudou, to vše vyžaduje určitý nadhled a uvědomění, že jedině tak lze dětem pomoci vše zvládnout.

Praxe je ale mnohdy jiná – „bývalá žena mi brání v tom, abych se potkával se synem““malá k němu nechtěla jít, tak na mě zavolal policajty““pokaždé, když si pro ně přijdu, tak je hádka““nechci mu malého dávat, protože pije“. Jak asi dětem v takových situacích je? Co se jim honí hlavou? A je z toho vůbec cesta ven?

Poradna nabízí v těchto obtížných situacích pomoc, jejíž cílem je stabilizace vyhrocených situací, které vznikají v souvislosti s kontaktem dítěte a druhého rodiče. Tato pomoc je nabízena formou Asistovaného kontaktu/asistovaného předávání.

Podstatou této služby je zajištění kontaktu/předání dítěte v situacích, kdy rodičovský spor výrazně narušuje kontakt dítěte s druhým rodičem, cílem je rovněž zajištění bezpečného kontaktu dítěte s druhým rodičem v situacích, kdy kontakt bez asistence není možný (závislostní chování rodiče, dítě bylo svědkem domácího  násilí v rodině apod.)

Zásadním kritériem této služby je bezpečí dítěte, tj. kontakt je uskutečňován za situace, která pro dítě není psychicky náročná a stresující, naopak, je pro něho  maximálně bezpečná.

Frekvence asistovaných kontaktů/předávání je dána konkrétní situací, tato služba má ošetřit aktuální tíživou situaci, přičemž cílem je, aby prostřednictvím odborné terapie, která je s rodiči vedena, došlo postupem času k tomu, že zajištění kontaktu bude čistě v kompetenci rodičů.

Tato služba je zajišťována odbornými sociálními pracovníky, kteří jsou pro výkon této činnosti odborné kvalifikováni.

Asistované kontakty/předávání jsou návaznou službou k odbornému sociálnímu poradenství a může být zpoplatněna. Viz. ceník.