Odborné sociální poradenství je vždy začátkem naší spolupráce, v případě potřeby jsou následně nabídnuty další služby.

Potřeba zmapovat situaci, ve které se klient aktuálně nachází, je stěžejním krokem pro následné hledání možných řešení. 

Vztahové problémy lze označit jako emočně zátěžové. Ti, kterých se dotýkají, jsou mnohdy v situaci, kdy je pro ně obtížné definovat, co je jejich skutečnou příčinou a jak je řešit.

Podstatou poradenského procesu je pomoci klientovi zpřehlednit jeho náročnou situaci, pojmenovat jeho potřeby a cíle a následně nabídnout možnosti pomoci, a to v podobě jednotlivých služeb Poradny. 

Konzultace v rámci odborného poradenství mohou být individuální, mohou být rovněž v páru s druhým partnerem/rodičem, vždy záleží na konkrétní situaci. Během nich sociální pracovník společně s klientem definuje téma, které má být řešeno a stejně tak způsoby, jak se by se mohla spolupráce s Poradnou odvíjet. Vyžaduje-li klientovo téma interakci dalších členů rodiny, je spolupráce nabídnuta také jim (za předpokladu, že s tím klient souhlasí). 

 

  • Odborné sociální poradenství je poskytováno zdarma
  • frekvence konzultací je dána potřebami klientů, obvykle jednou za 14 dnů.
  • délka konzultace je 45 – 60 minut, délka první konzultace může být 90 minut
  • pro spolupráci s námi nepotřebujete žádné doporučení
  • poradenství je vedeno sociálními pracovníky, kteří jsou pro tuto profesi odborně kvalifikováni.