Člověk má ve svém životě spoustu „rolí“. Má svou pracovní roli,  má mnoho rolí mezi lidmi ve svém blízkém okolí. 

Může být partnerkou / partnerem, mámou / otcem, dítětem…………….

Některé z těchto rolí mají ale zásadní vliv na to, zda se v životě cítíme spokojeni a šťastni.
Těmto rolím a vztahům, které jsou  s ní spojeny, je třeba věnovat zvláštní péči.
 
Běžný život přináší mnohé situace, které musíme řešit, přináší zklamání, zátěž, někdy toho ale může být hodně a je namístě vyhledat pomoc.