Některé situace pro nás nemají opodstatnění, kterým bychom rozuměli. Právě porozumění a přijetí situace může být klíčem k tomu, abychom se vymanili z častého přemýšlení nad situací a hledání důvodů a příčin, proč k ní došlo.

Čas nejde vrátit, něco se dá opravit a někdy je čas věci vybudovat zcela nově. V každém případě pomůže proaktivní způsob, ochota  a vůle jít vpřed.