Odborné sociální poradenství

Nabízíme poradenství rodičům, kteří:

  • procházejí partnerskou krizí
  • uvažují o rozvodu / rozchodu
  • aktuálně řeší rozvodovou/rozchodovou situaci
  • potýkají se s výchovnými problémy dětí, které vznikly v důsledku rozpadu rodiny
  • hledají způsob, jak komunikovat s dětmi o rozvodu/rozchodu
  • chtějí pomoci dětem orientovat se v nastalé situaci
  • chtějí rozumět tomu, co děti v takové situaci prožívají a potřebují
  • řeší změnu výchovného prostředí pro dítě
  • chtějí zlepšit vztah s dítětem

Další služby, kterými vám můžeme pomoct