V životě každého člověka mohou nastat situace, které se zdají být neřešitelné. Problémy ve vztazích, ať už partnerských či rodičovských, k takovým situacím patří. Dlouhodobá psychická nepohoda či napětí pramenící z neřešených konfliktů, bolestný pocit prázdnoty či ztráty, mohou v konečném důsledku napáchat mnohé škody (nejen v oblasti zdraví).

Nabízí se otázka, co dělat v takových situacích? Co dělat v situacích, kdy člověk má pocit, že ať udělá cokoliv, nic nemá smysl a nikam to nevede. Naopak, všechno se jen zhoršuje. 

V zajetí vlastního problému je pro každého člověka velmi obtížné připustit jiný pohled na danou situaci, připustit, že opakování týchž vzorců chování, které dosud nic nevyřešily, zřejmě nic nevyřeší ani v budoucnu.

Terapeut je v roli toho, kdo klienta doprovází na cestě ke změně, klient je v roli tvůrce změny.

Poradna nabízí pomoc v podobě terapie. Odborně vedená terapie je prostředkem k tomu, aby klient dokázal od svého problému poodstoupit, podívat se na něho z jiného úhlu, jinou optikou a dokázal tak přemýšlet o jiných možnostech řešení. 

  • jedná se obvykle o dlouhodobější způsob spolupráce (10 setkání)
  • frekvence konzultací je dána potřebami klientů, obvykle jednou za 14 dnů.
  • délka konzultace je 45 – 60 minut
  • pro spolupráci s námi nepotřebujete žádné doporučení
  • poradenství je psychologem, terapeutem, který je pro výkon odborně kvalifikován
  • terapie je návazná služba, je poskytována za úhradu, viz. ceník