Vztahy s dětmi mohou být významně ovlivňovány tím, jaký je náš vztah s druhým rodičem dítěte. I proto stojí za to vynakládat úsilí do řešení partnerských po-rozvodových sporů.

Někdy se stává, že děti jsou vtahovány do partnerských sporů, kde se z pozice dítěte stávají „dalším dospělým“, který je informován o všem co se mezi rodiči přihodilo. Přestože to dítě neřekne, tato pozice jej velmi zatěžuje.  Je náročné, ale velice užitečné, když se podaří dítě nezatěžovat informacemi, které by nemělo slyšet.

V každém případě je pro dítě užitečné a důležité, když ví, že jej mají rádi oba rodiče, přestože spolu nežijí.